Disclaimer

MKB Groei Coach (72187352), hierna te noemen MKB Groei Coach, verleent u hierbij toegang tot www.mkbgroeicoach.nl (website) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. MKB Groei Coach behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

MKB Groei Coach spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. . De aangeboden tarieven kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MKB Groei Coach. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MKB Groei Coach nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MKB Groei Coach. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MKB Groei Coach, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.