MKB Groei Trajecten

Er is altijd ruimte voor groei! Onze Groei Trajecten richten zich op; bedrijfsgroei, leiderschapsontwikkeling en teamgroei en niet op kostenreductie. Het groei traject is een totaal concept waarin we met de INSPIRED methodiek het bedrijf in kaart brengen en doelen bepalen, waarna we stappen zetten naar resultaten. Als directeur bent u altijd de regisseur van het Groei Traject.

Wij kijken naar de volgende groei aspecten:

  • Leiderschap
  • Teams & Medewerkers
  • Communicatie
  • Structuur & processen
  • Cultuur
  • Klanten

MKB Groei Coach neemt directie, management en medewerkers mee in hun ontwikkeling. Het resultaat is meer betrokken management en medewerkers, wat resulteert in enthousiasme, gedrevenheid en inspiratie in hun functie. Dit zorgt ervoor dat management en medewerkers meer waardering en energie uit hun werk halen!  Het eindresultaat van het Groei Traject is meer tevreden klanten, meer groei (of winst) met een enthousiast team van medewerkers en management.

In Groei Trajecten bepalen wij samen met het bedrijf op welke vlakken de maximale groei te behalen is. Bij elk groeitraject gaan we uit van de kracht en sterkte van het bedrijf.

Wij geloven in samen groeien! Tijdens of na een groeitraject brengen wij onze  klanten samen in een eigen virtuele omgeving, waarin ze met elkaar leren, sparren, ontwikkelen en successen kunnen delen.