Leiderschapsontwikkeling

Wij geloven in leiderschap, in echte leiders! Een echte leider heeft mensen die hem/haar volgen. Een leider neemt zijn mensen mee en communiceert zijn doelen vol enthousiasme. Samen met medewerkers bepaalt de leidinggevende hoe deze doelen gerealiseerd worden. Een leider zet medewerkers aan tot gedrevenheid, betrokkenheid en enthousiasme. Natuurlijk heeft een goede leider management kwaliteiten, want de dagelijkse aansturing blijft noodzakelijk.

Ondanks dat wij geloven dat echte leidinggevenden worden geboren, hebben ze soms hulp nodig in hun groei. Hierom verdienen ze regelmatige coaching en/of een traject om verder te kunnen ontwikkelen. In onze coaching en ontwikkeltrajecten helpen wij leidinggevenden een goed beeld te krijgen van hun eigen sterktes en zwaktes. Hiermee gaan we samen aan de slag.

Groeien in leiderschap doe je samen! Wij bieden de mogelijkheid om leidinggevenden samen te laten groeien met collega’s binnen het bedrijf en/of andere bedrijven.

Leidinggevenden worden gecoacht in hun eigen ontwikkeling en groei van hun team op de volgende aspecten:

  • Ontwikkeling naar een zelfsturend team
  • Hulp bij de aanpak van niet goed functionerende teams
  • Realiseren van verzuim reductie en coaching van de leidinggevenden op verzuim begeleiding
  • Hulp bij de aanpak van individuele medewerkers die onvoldoende presteren met de juiste verslaglegging
  • Ontwikkeling van medewerkers die uitgegroeid zijn binnen hun functie

MKB Groei Coach biedt de mogelijkheid tot het afnemen van diverse assessments en een medewerkerstevredenheidsonderzoek.